PRIVACYVERKLARING


Jouw privacy van persoonsgegevens neem ik serieus. Daarom ga ik zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Jouw gegevens zullen nooit zomaar aan derden verstrekt of verkocht worden. Jouw persoonsgegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenkomst met de AVG.

Janine Heussen Hinskens is verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS


Janine Heussen Hinskens
gevestigd aan Rector ter Meerstaat 19, 6374 DV Landgraaf
Website : www.janineheussenhinskens.nl
Kvk: 65887352
Telefoonnummer: +31640619924

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK


Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@janineheussenhinskens.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL GEBRUIK ik DE PERSOONSGEGEVENS?


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in ActiveCampaign en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven. Jouw gedrag op de website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Ik verwerk ook persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

GEAUTOMATISEEERDE BESLUITVORMING


Janine Heussen Hinskens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

JOUW GEGEVENS AANPASSEN OF VERWIJDEREN


Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en je wilt in de toekomst geen e-mail van mij ontvangen, kun je je gegevens wijzigen of je weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier. Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS


Janine Heussen Hinskens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dat:
De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.
De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


Janine Heussen Hinskens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Janine Heussen Hinskens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK


Janine Heussen Hinskens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Janine Heussen Hinskens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG


Janine Heussen Hinskens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@janineheussenhinskens.nl. Janine Heussen Hinskens heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

VRAGEN


Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@janineheussenhinskens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 22 mei 2018 Janine Heussen Hinskens behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.